Prevádzkovateľom týchto stránok je Apartmány Tatanka, Záhradná 532/15, Batizovce (dalej len "prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľ vzhľadom k povahe, rozsahu a spôsobu spracúvania osobných údajov, podľa § 44 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 Z.z Slovenskej Republiky a v súlade s GDPR (General Data Protection Regulation) - t.j. s nariadením Európskej únie účinným od 25. 5. 2018 nie je povinný určiť zodpovednú osobu a teda ju ani určenú nemá. V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov - kontaktujte prosím Prevádzkovateľa prostredníctvom hore uvedených identifikačných a kontaktných údajov.

Prevádzkovateľ chráni Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby v plnom rozsahu, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v Zákone o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 Z.z Slovenskej Republiky a v GDPR (General Data Protection Regulation) - t.j. v nariadení Európskej únie účinnom od 25. 5. 2018 (ďalej len “Zákon” a GDPR). Prevádzkovateľ prehlasuje, že ak spracováva Vaše osobné údaje, tak ich spracováva v súlade so Zákonom a GDPR, ktorých cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti. My sa týmto zákonom a GDPR pri používaní a spracúvaní Vašich údajov riadime.

Prevádzkovateľ spracováva údaje získané predovšetkým od subjektu údajov a ďalej údaje získané od tretích strán (napr. cestovných kancelárií, online portálov a pod.)

Osobné údaje v rozsahu údajov meno, priezvisko, dátum príchodu, dátum odchodu, telefónne číslo, emailová adresa, adresa trvalého bydliska a dátum narodenia sú spracovávané za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy o ubytovaní alebo obdobnej zmluvy (ďalej len "zmluva") a za účelom uplatňovaní práv správcu vyplývajúcich zo zmluvy.

Osobné údaje v rozsahu údajov meno, priezvisko, dátum príchodu, dátum odchodu, adresa trvalého bydliska, účel pobytu, číslo občasného preukazu alebo cestovného dokladu (cestovného pasu) sú spracovávané za účelom plnenia povinnosti správcu uložených mu zákonom ř. 565/1990 Zb., o miestnych poplatkoch v platnom znení.

Osobné údaje v rozsahu údajov meno, priezvisko, dátum príchodu, dátum odchodu, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu (cestovný pas), štátne občianstvo, číslo víza a účel pobytu sú spracovávané za účelom plnenia povinností správcu podľa zákona o pobyte cudzincov na území Slovenskej Republiky a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení.

Osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracovávať manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracovateľov poverených Správcom na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov.

Osobné údaje v rozsahu údajov meno, priezvisko, dátum príchodu, dátum odchodu, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, číslo cestovného dokladu, občianstvo, číslo víza a účel pobytu môžu byť sprístupnené orgánom štátnej správy alebo samosprávy v súlade s vyššie citovanými zákonmi.

Osobné údaje v rozsahu údajov meno, priezvisko, dátum príchodu, dátum odchodu, adresa trvalého bydliska, číslo izby a dátum narodenia môžu byť sprístupnené subjektom, u ktorých bude Prevádzkovateľ uplatňovať svoje práva zo zmluvy (najmä súdy, notári, exekútori).

Osobné údaje v rozsahu údajov meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum príchodu, dátum odchodu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, číslo cestovanie dokladu, číslo víza, štátne občianstvo, meno spoločnosti, sídlo spoločnosti a účel pobytu musí byť správcovi poskytnuté povinne, inak Prevádzkovateľ s ubytovávaní osobou nemôže uzavrieť zmluvu.

Dotknutá osoba má právo prístupu k svojim osobným údajom spracovávaných Správcom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a právo namietať proti spracovaniu.

Dotknutá osoba má ďalej právo získať od Prevádzkovateľ osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a ktoré subjekt údajov Správcovi poskytol. Prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby poskytne subjektu údajov údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo je na žiadosť dotknutej osoby poskytne inému jednoznačne určenému správcovi. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane.

Prevádzkovateľ nemá úmysel poskytovať osobné údaje do tretích krajín.

Ak sa domnieva subjekt údajov, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Apartmány Tatanka, Záhradná 532/15, Batizovce
Tel: +421 903 269 980
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Súbory cookies (ochrana súkromia)

Tieto webové stránky používajú „cookies” a ich zablokovanie môže spôsobiť chybné zobrazovanie týchto webových stránok na Vašom prehliadači. Na našich webových stránkach môžete priamo povoliť alebo zakázať používanie cookies ukladaných touto stránkou

Súbory cookies sú neškodné malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky, ktoré umožňujú si pamätať informácie medzi webovými stránkami a reláciami prehliadača. Podľa európskych právnych predpisov musia majitelia stránok s webovým obsahom informovať návšetvníkov svojich webov o tom, že používajú cookies a umožniť im zakázať/povoliť ukladanie cookies.

Typy súborov cookies sú:

Súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia
Trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Tento web používa vlastné cookies a aj cookies tretích strán.

Tieto súbory cookies neuchovávajú osobné údaje, podľa ktorých by Vás iné lokality dokázali identifikovať. Sú založené čisto na histórii prehliadania.

Vlastné súbory cookie využíva táto lokalita na udržiavanie Vašej relácie pri prechode lokalitou a na analýzu Vašich návštev.

Cookies tretích strán sú určené pre účely webovej analýzy a reklamy od nášho partnera Google, aby Vám mohol poskytnúť vhodnú a relevantnú reklamu a nám prehľad o Vašich návštevách na základe vašej histórie prehliadania. Podrobne - viď: Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby jej partnerov

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača (napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.)